08.28.98.08.08
Hẹn Khám

đạp vật sắt nhọn

  1. B

    1 năm trước em có đạp phải lưỡi lam ko rõ nguồn gốc

    do 1năm trước em có đạp phải lưỡi lam không rõ nguồn gốc nên đã đi xét nghiệm HIV bằg combo test nhanh và nhận kq neg s/co 0.1<1 và nguy cơ mới cũg bắt đầu từ đây: Trong lúc ngồi đợi kq xn em có ngồi gần một anh bị HIV do em nghe anh ấy trao đổi vs bác sĩ về đag dùng thuốc phơi nhiễm..việc sẽ...
Top