08.28.98.08.08
Hẹn Khám

combo 27 ngay

  1. C

    Quan hệ GMD bị nổ BCS, sau nguy cơ 27 ngày xét nghiệm HIV combo ở Hoà Hảo SCO: 0.190 cho

    Hôm e có đi massage trá hình, khi quan hệ có dùng BCS, e vừa ra xong thì GMD nói bị nổ bao, e rút ra liền và có thấy thò đầu khấc ra tí. Xong e tháo bao và lau sạch bằng khăn khô. Sau nguy cơ 27 ngày, e có xét nghiệm HIV Combo ở Hoà Hảo s/co <0.190. Cho e hỏi kết quả vậy khả quan bao nhiêu ạh! E...
Top