08.28.98.08.08
Hẹn Khám

combo 22 ngay

  1. B

    Quan hệ đồng tính không an toàn

    Xin kính chào ban quản trị diễn đàn ,em xin trình bày nguy cơ và quá trình xét nghiệm của bản thân , xin các anh chị tư vấn thêm ,mình là đồng tính nam , người yêu mình củng là bs , ngày 17/9 mình có quan hệ không an toàn , mình là người cho , thời gian quan hệ củng khá nhanh , có xài gel bôi...
Top