08.28.98.08.08
Hẹn Khám

chotngay84haychotngay90

  1. M

    Chốt xét nghiệm HIV sau 84 hay 90 ngày chính xác

    Xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là theo em tính thì 1 tuần 7 ngày, 1 tháng 4 tuần, vậy 3 tháng là 12 tuần, thì 12*7= 84 ngày, như vậy 3 tháng là 84 ngày. Sao trên mạng có người kêu là 90 ngày chốt xét nghiệm mới chắc chắn, vậy khi xét nghiệm chốt ở ngày 84 kết quả có chắc chắn chưa thưa bác...
Top