08.28.98.08.08
Hẹn Khám

chào mọi người

  1. N

    Xét nghiệm 38 ngày dương tính giang mai còn HIV AT

    Xét nghiệm 38 ngày dương tính với giang mai và em đang điều trị còn HIV qua pp test nhạnh kết quả là không tìm thấy kháng thể HIV vậy có chính xác không em sợ HIV nhầm lẫn với giang mai em sợ và lo lắng quá mong mn tư vấn giúp em
Top