08.28.98.08.08
Hẹn Khám

chạm dịch âm đạo

  1. T

    Chạm vào mặt ngoài BCS

    Em có qh với GMD CÓ dung BCS ạ. Cũng không phải gọi là qh vì tối hôm đó say quá nên DV e không thể cương lên nên không thể đưa vào trong âđ của GMD. Em cũng không biết là có vào được phần nào chưa nhưng không thể vào hẳn, vì sốt ruột nên em ra luôn khi chưa cho vào. Nhưng tay em có tiếp xúc với...
Top