08.28.98.08.08
Hẹn Khám

cắt lông mũi bị thợ làm chảy máu

  1. C

    Bị kéo làm trày da

    Chuyện là e đi hót tóc mà bị thợ cắt lông mũi làm chảy máu . Mà cũng qua hai tuần rồi e k có xài thuốc hay đi xh liền. Liệu e có dính virus cao k. Chỗ đó có máy lạnh thì virus nó tồn tại ở kéo lâu k. Bữa giờ e lo lắng quá. Định đợi 45 mới đi xh
Top