08.28.98.08.08
Hẹn Khám

càn tư vấn về hiv

  1. H

    Đêm không ngủ được hoảng loạn vì các triệu chứng

    Tôi cần các anh chị em tư vấn giúp tôi, tư tưởng của tôi hiện nay bất an và lo lắng quá. Tôi xin trình bày như sau: Hôm 21/6/2017 tôi có quan hệ TD có BCS với gái mại dâm, đến ngày 25 (sau đó 5 ngày) tôi bị đi ngoài nặng khoảng 15 ngày thì mới đỡ, tiếp đó là đau người, mỏi cột sống, cảm giác hơi...
Top