08.28.98.08.08
Hẹn Khám

bệnh viện bệnh nhiệt đới

  1. Bác sĩ Bình

    TB: Cô Nga không khám bệnh HIV ngày 22/12/2016

    Chào các bạn nhóm sức sống mới! Cô Nga (PGS.TS.BS. CAO NGỌC NGA) nhờ bác sĩ thông báo đến các bạn đang điều trị ARV tại phòng khám B20, khoa khám bệnh theo yêu cầu, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM vào ngày thứ năm (phòng Cô Nga khám) nội dung sau đây: - Cô Nga không khám bệnh cho các bạn vào...
Top