08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

biệnh truyền nhiễm

  1. L

    Uống thuốc phơi nhiễm HIV 12 ngày nghi ngờ giang mai

    Cháu đag uống thuốc chống phươi nhiễm HIV được 12 ngày .vá cháu nghi ngờ biệnh giang mai thì cháu có thể chữa trị cả hai biệnh một núc k hay phải uống hết thuốc ARV .thì mưới chữa biệnh giang mai ạ
Top