08.28.98.08.08
Hẹn Khám

bạn gái nhiễm hiv

  1. X

    Bạn gái bị HIV cháu đi XN ra dương tính và CD4 204

    Chào Bs! Cháu 24t Cháu đó giờ không quan hệ tháng 2,3/2015 có quan hệ bgai. Sao khi bit cô ấy bi HIV tháng 6/2015 Cháu xn dương tính HIV CD4 còn 204,phổi cháu Bi tổn thương nhung xn chưa có vi khuẩn Lao. Nhưng BS vẫn cho cháu điều trị lao trước 1tuần khi uống ARV. Ban...
Top