08.28.98.08.08
Hẹn Khám

bận công việc

  1. Vũ Đắc Tính

    [ BÁC SĨ BÌNH RẤT CỰC KỲ BẬN ] - MỌI NGƯỜI CHÚ Ý

    Hiện tại, kể từ sau tháng 3/2021 trở đi. Bác Sĩ Bình đi học chính trị nên không có thời gian tư vấn được. Mong mọi người hãy thông cảm. Nếu những ai muốn được tư vấn thì hãy đăng ký gọi trong khoảng thời gian từ 20:00 - 21:00 tối. Giờ đó bác có thể tư vấn được sau khi xong hết các công việc...
Top