08.28.98.08.08
Hẹn Khám

bị bạn đùa giỡn cầm kim chích

  1. L

    Bị bạn đùa giỡn cầm kim chích không thấy chảy máu

    Trong lúc làm bạn em nó có cầm 1 cây kim mai đồ mà em nghe nói nó có chích vài người trên mai rồi đem xuống chích em, lúc chích thì em khong thấy chảy máu mà như bị kiến đốt vậy. Em không biết máy người lúc nó chích có bị HIV không nhưng em rất lo bị HIV, từ lúc chích tới nay củng 1 tháng rồi...
Top