08.28.98.08.08
Hẹn Khám

anti

  1. N

    Xét nghiệm anti HIV ngày 80 không tìm thấy kháng thể HIV

    chào bs và các bạn mình có xn Anti HIV ( quick test) ngày 80 cho kết quả không tìm thấy kháng thể HIV như vậy mình đã an toan chưa ạ
Top