08.28.98.08.08
Hẹn Khám

anh em bác sĩ và tư vấn

  1. C

    Quan hệ TD sau 30h uống lizimadin sau 56h uống ARV

    Em uống limazidin sau khi quan hệ với gáiMD 30 h, tiếp sau 56 h em đổi ARV để uống, đến nay dc 2 tháng(8 tuần), vậy xin hỏi bác sĩ nguy cơ của em thế nào, em đã hết liệu trình tới nay là 1 tháng rồi e có thể đi xét nghiệm dc chưa, là nếu thể có đảm bảo dc chắc chắn chưa ak! Em chân thành cảm ơn
Top