08.28.98.08.08
Hẹn Khám

all

  1. T

    OS với GMD

    Con chào bác và mn con xin thưa câu chuyên của con như sau Ngày 7/12/2020 con có QHTD với gái md trc khi quan hệ cô ấy có kích thích dương vật con bằng miệng không bao sau đó lúc quan hệ thì đeo bao ạ Đến ngày 26/12/2020 con có đi test nhanh HIV ÂT ạ Ngày 27/12/2020 con đi test HIV 1/2 ÂT...
Top