08.28.98.08.08
Hẹn Khám

ae tư vấn viên

  1. C

    Uống thuốc Lamzidivir cách QHTD với GMD 30 tiếng

    e uống thuốc lamzidivir cách thời gian QHTD với GMD 30 tiếng, e uống dc 3 lần thuốc thì đổi thuốc M152, e uống liều thuốc này lúc 21h hôm qua, nằm trong vòng 66h từ lúc QHTD, vậy cho e hỏi, e đổi thuốc thế có an toàn cho e chống phơi nhiễm hay ko??? Thứ 2: thế e thuộc được tính dùng thuốc chống...
Top