08.28.98.08.08
Hẹn Khám

884

  1. C

    Nỡ lần đầu QH vs GMD có dùng bao cao su của cô gái ấy

    Thưa bác sỹ : 5 ngày trước sau khi đi nhậu, mấy ak em con có đi quán tẩm quất, do có chút men nên con đã nỡ lần đầu vs GMD có dùng bao cao su của cô gái ấy ạ.Trong thời gian qh con có cầm bao 2 lần để xê dịch lại xuống dưới vì nhìn đầu trên của BCS nhỏ nhỏ dư ra tưởng nó bị kéo tụt lên . Con...
Top