08.28.98.08.08
Hẹn Khám

2 tháng

  1. Đ

    Xét nghiệm HIV âm tính sau 2 tháng QHTD an toàn chưa

    Chào mọi người, chào bác sĩ! Tình hình là mình có thực hiện hành vi nguy cơ vào khoảng 2 tháng trước (chính xác là 2 tháng 2 ngày), mình có đi xét nghiệm Anti-HIV nhanh ở bệnh viện Thu Cúc thì nhận được kết quả là âm tính, CSBT (Chỉ số bình thường) âm tính, nhưng lại có một dòng ghi là "kết quả...
Top