Xét nghiệm STDs sau 15 tuần có nguy cơ

Xietianan

Thành viên thường
#1
1. Bác sĩ ơi, em có QHTD đường hậu môn có sử dụng bao cao su với người cùng giới và em là người cho. Em cũng có oral sex không bao cho người kia và ngược lại. Sau 15 tuần kể từ nguy cơ em đi xét nghiệm: HIV ag/ab âm tính, HCV ab âm tính, TPHA định lượng âm tính. Như vậy, với kết quả này thì đã khẳng định em an toàn chưa?
2. Với kết quả TPHA định lượng âm tính thì em có cần làm lại vào tháng thứ 6 không?