Thông tin về các phương pháp xét nghiệm combo P24

Thu Pham

Người đồng sáng lập Diễn đàn
Thành viên BQT
#1
1.GENSCREEN® HIV ½ Version 2: Kỹ thuật ELISA thế hệ 3 ( phát hiện kháng thể kháng HIV).
Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99,98%.Là xét nghiệm miễn dịch men dựa trên nguyên lý kỹ thuật “bánh kẹp thịt” (sandwich) để phát hiện các kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

- Tấm plate gồm có 96 giếng đã được phủ lên bởi các kháng nguyên HIV tinh khiết (protein tái tổ hợp gp 160, và p25 một peptide tổng hợp giống epitope đặc hiệu HIV-1 nhóm O và một peptide giống epitope của protein vỏ HIV-2).

- Huyết thanh mẫu thử và huyết thanh chứng dùng để thử nghiệm được cho vào các giếng của tấm plate. Kháng thể, kháng HIV-1/2 nếu có trong huyết thanh mẫu thử sẽ gắn vào kháng nguyên HIV pha cứng trong các giếng của tấm plate.

- Các chất cộng hợp được tạo nên bởi: các kháng nguyên HIV gắn peroxidase (các peptides gp41 và gp36 tương tự epitope của các glycoprotein vỏ HIV-1 và HIV-2, một peptide tổng hợp tương tự epitope đặc hiệu HIV-1 nhóm O) (chất cộng hợp 2) được cho vào sẽ lần lượt gắn vào các kháng thể IgG, IgM, IgA đã bị bắt giữ trong các giếng. Sau khi ủ, phần mẫu còn lại trong giếng được hút bỏ và các giếng được rửa để loại bỏ các kháng thể không gắn.

- Sự có mặt của các phức bộ chất cộng hợp được thể hiện bằng sự thay đổi màu. Phản ứng được dừng lại và đo độ hấp thụ quang sử dụng máy đo ở bước sóng 450nm/620-700 nm. Độ hấp thụ quang đo được xác định sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2.

2.GENSCREEN® ULTRA HIV Ag-Ab: Kỹ thuật ELISA thế hệ 4 (phát hiện cả kháng nguyên và kháng thể).
Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99,75%.

Là xét nghiệm miễn dịch men dựa trên nguyên lý kỹ thuật “bánh kẹp thịt” (sandwich) để phát hiện kháng nguyên HIV và các kháng thể chống HIV-1 và/hoặc HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

Đĩa xét nghiệm gồm có 96 giếng đã được phủ lên bởi các kháng thể đơn clon kháng p24 HIV-1 và các kháng nguyên HIV tinh khiết (protein tái tổ hợp gp 160, một peptide tổng hợp giống epitope đặc hiệu HIV-1 nhóm O và một peptide giống epitope của protein vỏ HIV-2).

Các chất cộng hợp được tạo nên bởi: các kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên HIV đã được biotin hoá (chất cộng hợp 1); và Streptavidin và các kháng nguyên HIV gắn peroxidase (các peptides gp41 và gp36 tương tự epitope của các glycoprotein vỏ HIV-1 và HIV-2, một peptide tổng hợp tương tự epitope đặc hiệu HIV-1 nhóm O) (chất cộng hợp 2).

Chất cộng hợp 1 và huyết thanh hoặc huyết tương được hút vào các giếng xét nghiệm, các kháng nguyên HIV nếu có trong mẫu sẽ gắn vào các kháng thể đơn dòng đã gắn sẵn lên các giếng và chất cộng hợp 1. Các kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2, nếu có ở trong mẫu xét nghiệm, sẽ gắn vào các kháng nguyên đã gắn sẵn trong các giếng. Sau khi ủ, phần mẫu còn lại trong giếng được hút bỏ và các giếng được rửa để loại bỏ các kháng nguyên và kháng thể không gắn.

Chất cộng hợp 2 được cho vào các giếng, Streptavidin phản ứng với phức hợp Ab-Ag-Ab được biotin hoá và các kháng nguyên HIV-1 và HIV-2 tinh khiết đã gắn sẵn peroxidase lần lượt gắn vào các kháng thể IgG, IgM, IgA đã bị bắt giữ trong các giếng. Sau bước ủ thứ 2, phần không gắn với chất cộng hợp 2 được loại bỏ thong qua bước rửa. Sau khi ủ có sự có mặt của cơ chất, sự có mặt của các phức bộ chất cộng hợp được thể hiện bằng sự thay đổi màu. Phản ứng được dừng lại và đo độ hấp thụ quang sử dụng máy đo ở bước sóng 450nm/620-700 nm. Độ hấp thụ quang đo được xác định sự có mặt của kháng nguyên HIV hoặc các kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2.

3.Murex HIV Ag/Ab Combination: Kỹ thuật ELISA thế hệ 4 (phát hiện kháng nguyên và kháng thể HIV).
Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99,78%.

Là xét nghiệm miễn dịch men dựa trên nguyên lý kỹ thuật “bánh kẹp thịt” (sandwich) để phát hiện các kháng nguyên vỏ của HIV-1 (nhóm O), HIV-2 và kháng thể kháng p24 của HIV-1 trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

- Tấm plate gồm có 96 giếng đã được phủ bởi các kháng nguyên HIV và kháng thể đơn dòng.

- Huyết thanh mẫu thử và huyết thanh chứng dùng để thử nghiệm được cho vào các giếng của tấm plate. Kháng thể, kháng nguyên HIV 1/2 nếu có trong huyết thanh mẫu thử sẽ gắn vào kháng nguyên HIV pha cứng trong các giếng của tấm plate.

- Các chất cộng hợp được tạo nên bởi kháng nguyên HIV và kháng thể đơn dòng liên hợp với chất tạo màu. Sau khi ủ, phần mẫu còn lại trong giếng được hút bỏ và các giếng được rửa để loại bỏ các kháng thể không gắn.

- Sự có mặt của các phức bộ chất cộng hợp được thể hiện bằng sự thay đổi màu. Phản ứng được dừng lại và đo độ hấp thụ quang sử dụng máy đo ở bước sóng 450nm/620-700 nm. Độ hấp thụ quang đo được xác định sự có mặt của các kháng nguyên và kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2. .

Phương pháp xét nghiệm này hiện có một số cơ sở ở Việt Nam được sử dụng sau 28 ngày kể từ khi có nguy cơ. Phương pháp này rất tốt và có thể phát hiện phần lớn những người đã nhiễm HIV trong khoảng từ 14-21 ngày. Phương pháp xét nghiệm này là thế hệ thứ 4.

Phương pháp xét nghiệm HIV DUO dựa trên nguyên tắc: khi HIV xâm nhập vào trong cơ thể nó sẽ bắt đầu quá trình tự nhân bản nhanh chóng và các sản phẩm phụ của quá trình này là một loại protein-các kháng nguyên HIV p24- được tạo ra với số lượng rất lớn, trong khoảng 10 ngày từ khi có nguy cơ hay trước, trong thời gian kháng thể kháng HIV đang được hình thành. Các kháng nguyên p24 sau đó sẽ duy trì ở mức rất cao trong một vài tháng đầu tiên sau khi bị nhiễm HIV và suy giảm cùng với sự sụt giảm tải lượng vi rút nhưng sẽ không bao giờ biến mất.

Vì vậy, với việc kháng nguyên p24 được hình thành trước khi kháng thể hình thành sẽ cho phép thu hẹp khoảng thời gian giữa 2 thời điểm đã nhiễm bệnh và thời điểm có thể phát hiện được (thời gian cửa sổ). Đa số người mới bị nhiễm HIV sẽ hình thành kháng thể kháng HIV 1 hoặc 2 trong vòng 28 ngày. Với sự kết hợp, tìm kiếm cả hai kháng nguyên p24 và kháng thể HIV 1 và cũng có HIV 1 và 2 sẽ cho phép phát hiện sớm HIV nhiều hơn so với việc tìm kiếm kháng thể HIV đơn lẻ
 

Địa ngục

Thành viên chính
#2
A cho e hỏi pp murex HIV ag ab combination nếu xét nghiệm ở tuần thứ 6 tức 42 ngày thì còn giá trị bằng 14-21 ngày không anh. Và pp này e xét nghiệm ở trung tâm pc HIV tỉnh :( 7 ngày mới có kết quả. Thì có chính xác không anh. Và cái pp này là dùng 3pp hay đơn lẻ mình nó ạk.vì trong ngày hôm đó em xét nghiệm 2 nơi 1 cái test nhanh ab ở bệnh viện da liễu (trả kq trong vòng 20p) 1 cái bên trung tâm HIV tỉnh trả kq trong vòng 7 ngày mong dc bs tư vấn ạk
htps://uphinhnhanh.com/image/1Z3jBd