Tập huấn: XÉT NGHIỆM HIV DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Bác sĩ Bình

Bác sĩ Chuyên khoa Truyền nhiễm
#1
Tập huấn hàng năm là dịp để ôn lại kiến thức cũ và bổ sung, cập nhật kiến thức mới phục vụ cho xét nghiệm HIV. Một số hình ảnh trong lớp tập huấn xét nghiệm HIV được tổ chức vào ngày 20-21/9/2017 dành cho học viên là cán bộ y tế đang công tác trong lĩnh vực HIV/AIDS.

SAU KHI HỌC LÝ THUYẾT, CÁC HỌC VIÊN CHIA NHÓM THỰC HÀNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM HIV VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GIẢNG VIÊN


HỌC VIÊN THỰC HÀNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM


CÁC MẪU XÉT NGHIỆM CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH


MẪU XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH (LẤY MẪU DƯƠNG TÍNH ĐÃ LƯU TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐỂ THỰC HÀNH ĐỌC KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH)


KIM TIÊM SAU KHI SỬ DỤNG SẼ BỎ VÀO HỘP AN TOÀN MÀU VÀNG.