Tập huấn: XÉT NGHIỆM HIV DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Bác sĩ Bình

Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV
Thành viên BQT
#1
Tập huấn hàng năm là dịp để ôn lại kiến thức cũ và bổ sung, cập nhật kiến thức mới phục vụ cho xét nghiệm HIV. Một số hình ảnh trong lớp tập huấn xét nghiệm HIV được tổ chức vào ngày 20-21/9/2017 dành cho học viên là cán bộ y tế đang công tác trong lĩnh vực HIV/AIDS.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVbJexh5.jpg&hash=aa4bad2b78beb7965e85fe664345a24b


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYkb1Nw.jpg&hash=c7fc8c929bf551c20fe26fbf8fe05e67


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsolJSPP.jpg&hash=d4cdf355f0fc695c50c4804f18c1322b


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fo7HPXw8.png&hash=1eb9e7d640b38db1ed3cf4ae0aaf2a96


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F481Bq5a.jpg&hash=7d32dedf8aab5136c6119582af06b123


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F3GEJkRg.jpg&hash=9c55094a9bafb0745010fb6f0cfd1371


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FO13oFbl.png&hash=0811d36801a14b28f23c27cef2a5b581


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fn4N5YiJ.jpg&hash=f4e5b9af14c5d04b2b39bb7528e2ff0c


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fj3FlUZd.jpg&hash=842659bb5021af7b5dcee90d81ead57b


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FT0PibcR.jpg&hash=d6d19dc31c4407e57be28a8679f99d8a


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1JV4WOn.jpg&hash=5fe2ab7a3b8736509e3a743f50c2fcb3


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FMHsdu7n.jpg&hash=18795992d32e3a06c9cac1866559c52e


SAU KHI HỌC LÝ THUYẾT, CÁC HỌC VIÊN CHIA NHÓM THỰC HÀNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM HIV VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GIẢNG VIÊN

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrsAxAGF.jpg&hash=e52200006af235b755ab2113fa25dbaa


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHBcHVU9.jpg&hash=3bf4a3fababa9ddd5aad79f95f0439a1


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKPc0gAP.jpg&hash=dba2bebf9c1024261acbbb6f6a7d5b77

HỌC VIÊN THỰC HÀNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPAf12oW.jpg&hash=5055a8cb7084ff3ad07b1c4eebed15f3

CÁC MẪU XÉT NGHIỆM CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Flljt5Zh.png&hash=6d9ee3b2cd927961c60bc025ef8b3ab4

MẪU XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH (LẤY MẪU DƯƠNG TÍNH ĐÃ LƯU TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐỂ THỰC HÀNH ĐỌC KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH)

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FdbqqchS.jpg&hash=37d3f6f1ffd4d5c471ba7dd154a04859

KIM TIÊM SAU KHI SỬ DỤNG SẼ BỎ VÀO HỘP AN TOÀN MÀU VÀNG.
 

Cobedethuong

Chưa được xác thực
#2
Bác sy Binh nhìn trẻ wa! Mong bác luôn khỏe,nhieu sức khoẻ để giúp các bệnh nhan!
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Bác sĩ Bình

Bác sĩ Bình

Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV
Thành viên BQT

Hoài Thanh

Kiểm duyệt viên
#4
Load các kiến thức này đi Bác sỉ Bình.
 
Top