Tập huấn: XÉT NGHIỆM HIV DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Bác sĩ Bình

Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV
Thành viên BQT
#1
Tập huấn hàng năm là dịp để ôn lại kiến thức cũ và bổ sung, cập nhật kiến thức mới phục vụ cho xét nghiệm HIV. Một số hình ảnh trong lớp tập huấn xét nghiệm HIV được tổ chức vào ngày 20-21/9/2017 dành cho học viên là cán bộ y tế đang công tác trong lĩnh vực HIV/AIDS.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVbJexh5.jpg&hash=76cb17d4c08aeb4a0c6bfbb0cd597d24


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYkb1Nw.jpg&hash=47459521bca71418a54d7f77571e34f0


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsolJSPP.jpg&hash=94a8888aad1e48981bedc62e5fcdfe5c


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fo7HPXw8.png&hash=3c820c7dc76d5b5c510c0fe6e262b358


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F481Bq5a.jpg&hash=5e3be9faea0b72ada94f20a35214f91e


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F3GEJkRg.jpg&hash=389861c396dd1f4b599fb6f6a208b407


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FO13oFbl.png&hash=939240ccb56a17bf6483b41c696bbd33


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fn4N5YiJ.jpg&hash=4d63bee8aaa749aca141c90b4c9c7474


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fj3FlUZd.jpg&hash=45cb3b4a6950b6ca1c82f9f3fcef97c7


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FT0PibcR.jpg&hash=f8e7dca748343625918e6d352a561a7a


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1JV4WOn.jpg&hash=ff441940173b6f0533951359c2dff66b


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FMHsdu7n.jpg&hash=0f62ce7f0be1c1b9ddd93b647afb7ecf


SAU KHI HỌC LÝ THUYẾT, CÁC HỌC VIÊN CHIA NHÓM THỰC HÀNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM HIV VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GIẢNG VIÊN

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrsAxAGF.jpg&hash=88ac6353f5793ab2885a4cc02b8f1475


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHBcHVU9.jpg&hash=eb1950ac45b347638915439fa48a3732


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKPc0gAP.jpg&hash=5e56300842450da4bf6882c2585d3a8a

HỌC VIÊN THỰC HÀNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPAf12oW.jpg&hash=70122c42195b76fce4415b1547d9880d

CÁC MẪU XÉT NGHIỆM CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Flljt5Zh.png&hash=7345f6c75672a380872812c8eb506f8e

MẪU XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH (LẤY MẪU DƯƠNG TÍNH ĐÃ LƯU TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐỂ THỰC HÀNH ĐỌC KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH)

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FdbqqchS.jpg&hash=1760c1137c2edf1b2279ad22db08415d

KIM TIÊM SAU KHI SỬ DỤNG SẼ BỎ VÀO HỘP AN TOÀN MÀU VÀNG.
 

Cobedethuong

Chưa được xác thực
#2
Bác sy Binh nhìn trẻ wa! Mong bác luôn khỏe,nhieu sức khoẻ để giúp các bệnh nhan!
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Bác sĩ Bình

Bác sĩ Bình

Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV
Thành viên BQT

Hoài Thanh

Kiểm duyệt viên
#4
Load các kiến thức này đi Bác sỉ Bình.
 
Top