TẬP HUẤN CẬP NHẬT VỀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS NĂM 2018

Bác sĩ Bình

Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV
Thành viên BQT
#1
TẬP HUẤN CẬP NHẬT VỀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS NĂM 2018

Nhiễm HIV nên điều trị ARV ngay để ức chế virus còn dưới 200 cps/ml hoặc không phát hiện sẽ không còn khả năng lây cho bạn tình khi quan hệ tình dục. Các bạn có nguy cơ cứ mạnh dạng đi xét nghiệm HIV nhé.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F37691567_689779314715611_2196919718009372672_n.jpg%3F_nc_cat%3D0%26oh%3D9b784c6a9137de31d2254e2ce188e48e%26oe%3D5BC6A2F0&hash=14eaaf984b3e672468c1e14f1c7cd71b


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F37689792_689779338048942_5479338110221287424_n.jpg%3F_nc_cat%3D0%26oh%3Daed3a48a97b188ecb3e62c324dedd9df%26oe%3D5BD6EC27&hash=87a8d48e3a96858a6e3f52ac6daeb0ca


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F37743362_689796528047223_5435425522773393408_n.jpg%3F_nc_cat%3D0%26oh%3D81868f680b9ba40fab8d0cc276597071%26oe%3D5BCEFE52&hash=c5867b95cae2498d921c9021b8654954


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F37666698_689779351382274_7371531225724354560_n.jpg%3F_nc_cat%3D0%26oh%3D57e828912c79b2e269e5f9f6cd40002a%26oe%3D5BCE3EDB&hash=2dd019193616c2640e31addf35f36277
 
Top