Sau 4 tuần QHTD ko an toàn xét nghiệm HIV test nhanh AT

Chủ Tạo
Chủ Tạo
4

4 tuần xét nghiệmf

Chưa được xác thực
#21
Vâng em đã đi xn sau nguy cơ thứ 2 là 33 ngày xn combi pt kết quả âm tính , em đã an toàn đc bao nhiêu % rồi ạ
 
Top