QHTD với GMD tuột BCS tinh dịch vẫn nằm trong bao

Con Xin Sám Hối

Thành viên chính
#42
xn làm gì nếu bị thì ông làm sao, theo tôi thì kệ đi coi như mjh còn tia hi vọng để sống không thì chọn ngày đẹp đi xn ý=))
K xn sống trong lo lắng ông sống đc k.. vs cả ông bảo tôi nguy cơ thấp mà. Bị thì tránh lây cho ng nhà ô ạ