QHTD ko an toàn HIV combo 21 và 24 ngày âm tính

#1
E lên đây chia se mong moi nguoi tu vân cho e voi.e hoang mang qua.e combo ngay thu21va 24 kq âm tinh.vây bs va moi nguoi cho e hoi?voi kq nhu vây?e đa yên tâm được chua?va cho e hoi vân đe thu 2la: nêu e co triệu chung cua HIV thi xét nghiệm co ra kq không?
 
#3
E lên đây chia se mong moi nguoi tu vân cho e voi.e hoang mang qua.e combo ngay thu21va 24 kq âm tinh.vây bs va moi nguoi cho e hoi?voi kq nhu vây?e đa yên tâm được chua?va cho e hoi vân đe thu 2la: nêu e co triệu chung cua HIV thi xét nghiệm co ra kq không?
Nguy cơ của bạn là gì, bạn ở đâu, tôi cũng đang chờ đủ thời gian đi xét nghiệm đây