Năm lớp 7 đi vào gốc cây me có rất nhiều kim tiêm

Cao Anh

Quản trị viên
#81
Cho dù nước đó có virus cũng không đủ ngưỡng để lây vì khi có cái gì bay vào mắt mắt em sẽ tự nhắm lại
 

Hoànminh123

Thành viên thường
#82
Nhắm lại đâu có tác dụng gì đâu anh nó bay vào mắt rồi anh ơi, bữa đó nó nhỏ lắm em chỉ có cảm giác nó vào mắt
 

Cao Anh

Quản trị viên
#83
Sao nhắm mắt lại không có tác dụng. Nếu em chỉ có cảm giác thì cũng không có nguy cơ gì hết
 

Cao Anh

Quản trị viên
#85
Bây giờ hỏi em những giọt nước li ti nhỏ mà em nói ở đâu ra. Nếu từ những máy phun sương bình phun sương thì virus HIV ở đâu trong đó