Cùng niệm phật cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến

Motdieuuoc

Đã được xác thực
Con niệm nam mô a di đà phật, con niệm nam quan thế âm bồ tát. Con biết tội lỗi của con gây ra trong thời gian vừa qua, con chừa rồi ạ. Con stress lắm, con mất ăn mất ngủ, con gầy rạc đi trông thấy. Cuộc sống và công việc của con đảo lộn lên hết cả. Con sai và hối hận về việc làm của mình. Con mong đức phật và quan thế âm bồ tát hoan hỉ phù hộ độ trì cho con ko bị nhiễm HIV và các bệnh xã hội khác. Con còn trẻ người non dạ nên con hồ đồ, con mong những điều tốt đẹp đến với con để con có sức khỏe tốt tiếp tục tương lai của con. Con đội ơn đức phật, quan thế âm bồ tát
 

Mèo vang

Chưa được xác thực
Cầu người phù hộ cho con dược tại qua nạn khỏi. Con nguy cơ cao đã uống PEP song là 43 ngày rồi .con không dám Đi xn lại luôn sợ kết quả xấu con không biết đối diện với gd của mình thế nào nữa ...cầu mong cho con thoát nạn .không Thi con hại cả vợ con con mất .a di đà phật
 
Qua theo dõi các topic tôi thấy đa số các bạn rất hồi hộp, lo lắng khi chờ xét nghiệm. Có nhiều bạn còn đi chùa lạy phật cầu mong bình an. Ngoài ra những bạn nhóm sức sống mới cũng không biết nên làm gì trong lúc này, rất hoang mang và mất phương hướng.

Thế nên tôi lập topic này để tất cả chúng ta cùng cầu nguyện mọi đều tốt đẹp sẽ đến nhé. Đây là một cách để góp phần ổn định tâm lý cho các bạn trong lúc này!

Bạn hãy comment lời cầu nguyện của bạn dưới đây và mong rằng lời cầu đó sẽ thành sự thật! Một người có thể comment cầu nguyện nhiều lần mỗi khi bạn cảm thấy lo lắng, trống rỗng để cảm thấy an tâm hơn! Chúc các bạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fjp59.j.p.pic.centerblog.net%2Fc6gfxfce.gif&hash=587fc02f8457b484705f29207cc1da04

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi193.photobucket.com%2Falbums%2Fz19%2Ftruongthinhclub%2Fimages%2Fphat.gif&hash=9f90b1dfc462b633f5baf5251b4f941a

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi261.photobucket.com%2Falbums%2Fii55%2Ftangtang77%2F25d9e1ee2742a42facafd5be.gif&hash=8267ba9c4547b60917e5f5e068bca4c9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F-DT5ui3bCLhY%2FTtJgbwBkTHI%2FAAAAAAAAGzY%2FWmDI9LUfA-A%2F4c74b3e1_78360f50_65_thumb1.gif%3Fimgmax%3D800&hash=2d10b701f817dcf11a355810b621ec1b

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbachdoncac.files.wordpress.com%2F2013%2F11%2F7q5s8ivd.gif&hash=b70d2d81f96ed1fe98296418ce12681d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdata.inet.vn%2Fuserfiles%2Fimage%2Fvan-han-2015-tu-vi-tuoi-mui-quan-the-am-bo-tat.gif&hash=14782e98faeb0c8768c4ebad7c5a4520
Con có rất nhiều dự định và hi vọng cho tương lai. Bên cạnh chưa có gia đình chỉ vì 1 phút ham vui mà k làm chủ đc bản thân và có nguy cơ sa ngã vào HIV, con cầu xin trời đất và các đức thần cho con 1 cơ hội để làm lại dù biết bây giờ đã có thể là muộn màng.
Con Nam Mô A Di Đà Phật!
 

Binh an 123

Đã được xác thực
Con cầu xin trời phật tổ tiên phù hộ cho con thoát khỏi kiếp nạn này.nam mô a di đà phật
 

1 phút

Đã được xác thực
Nam mô a di đà phật cho con thoát kiếp nạn này.
 

Trungnienbl69

Đã được xác thực
Qua theo dõi các topic tôi thấy đa số các bạn rất hồi hộp, lo lắng khi chờ xét nghiệm. Có nhiều bạn còn đi chùa lạy phật cầu mong bình an. Ngoài ra những bạn nhóm sức sống mới cũng không biết nên làm gì trong lúc này, rất hoang mang và mất phương hướng.

Thế nên tôi lập topic này để tất cả chúng ta cùng cầu nguyện mọi đều tốt đẹp sẽ đến nhé. Đây là một cách để góp phần ổn định tâm lý cho các bạn trong lúc này!

Bạn hãy comment lời cầu nguyện của bạn dưới đây và mong rằng lời cầu đó sẽ thành sự thật! Một người có thể comment cầu nguyện nhiều lần mỗi khi bạn cảm thấy lo lắng, trống rỗng để cảm thấy an tâm hơn! Chúc các bạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fjp59.j.p.pic.centerblog.net%2Fc6gfxfce.gif&hash=587fc02f8457b484705f29207cc1da04

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi193.photobucket.com%2Falbums%2Fz19%2Ftruongthinhclub%2Fimages%2Fphat.gif&hash=9f90b1dfc462b633f5baf5251b4f941a

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi261.photobucket.com%2Falbums%2Fii55%2Ftangtang77%2F25d9e1ee2742a42facafd5be.gif&hash=8267ba9c4547b60917e5f5e068bca4c9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F-DT5ui3bCLhY%2FTtJgbwBkTHI%2FAAAAAAAAGzY%2FWmDI9LUfA-A%2F4c74b3e1_78360f50_65_thumb1.gif%3Fimgmax%3D800&hash=2d10b701f817dcf11a355810b621ec1b

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbachdoncac.files.wordpress.com%2F2013%2F11%2F7q5s8ivd.gif&hash=b70d2d81f96ed1fe98296418ce12681d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdata.inet.vn%2Fuserfiles%2Fimage%2Fvan-han-2015-tu-vi-tuoi-mui-quan-the-am-bo-tat.gif&hash=14782e98faeb0c8768c4ebad7c5a4520
 

Trungnienbl69

Đã được xác thực
Qua theo dõi các topic tôi thấy đa số các bạn rất hồi hộp, lo lắng khi chờ xét nghiệm. Có nhiều bạn còn đi chùa lạy phật cầu mong bình an. Ngoài ra những bạn nhóm sức sống mới cũng không biết nên làm gì trong lúc này, rất hoang mang và mất phương hướng.

Thế nên tôi lập topic này để tất cả chúng ta cùng cầu nguyện mọi đều tốt đẹp sẽ đến nhé. Đây là một cách để góp phần ổn định tâm lý cho các bạn trong lúc này!

Bạn hãy comment lời cầu nguyện của bạn dưới đây và mong rằng lời cầu đó sẽ thành sự thật! Một người có thể comment cầu nguyện nhiều lần mỗi khi bạn cảm thấy lo lắng, trống rỗng để cảm thấy an tâm hơn! Chúc các bạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fjp59.j.p.pic.centerblog.net%2Fc6gfxfce.gif&hash=587fc02f8457b484705f29207cc1da04

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi193.photobucket.com%2Falbums%2Fz19%2Ftruongthinhclub%2Fimages%2Fphat.gif&hash=9f90b1dfc462b633f5baf5251b4f941a

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi261.photobucket.com%2Falbums%2Fii55%2Ftangtang77%2F25d9e1ee2742a42facafd5be.gif&hash=8267ba9c4547b60917e5f5e068bca4c9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F-DT5ui3bCLhY%2FTtJgbwBkTHI%2FAAAAAAAAGzY%2FWmDI9LUfA-A%2F4c74b3e1_78360f50_65_thumb1.gif%3Fimgmax%3D800&hash=2d10b701f817dcf11a355810b621ec1b

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbachdoncac.files.wordpress.com%2F2013%2F11%2F7q5s8ivd.gif&hash=b70d2d81f96ed1fe98296418ce12681d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdata.inet.vn%2Fuserfiles%2Fimage%2Fvan-han-2015-tu-vi-tuoi-mui-quan-the-am-bo-tat.gif&hash=14782e98faeb0c8768c4ebad7c5a4520
Con cầu nguyện cho tất cả mọi người được binh an. Con đã cầu nguyện đức phật, mẹ quan âm và đã được tai qua nạn khỏi. Thật nhiệm mầu! Con sẽ ăn chay 30 ngay theo lời nguyện. A di đa phật.
 

Blue123

Đã được xác thực
Cầu mong cho con có một kết quả xét nghiệm như ý, một lần làm lại cuộc đời, sống tốt hơn, không phụ lòng hy vọng của gia đình
 

Binh an 123

Đã được xác thực
Con cầu xin trời phật tổ tiên phù hộ cho con thoát khỏi kiếp nạn này.nam mô a di đà phật
 

aaattt

Đã được xác thực
con cầu mong cho mọi người và cả con khi xn có kết quả thật tốt đẹp. nam mô a di đà phật
 

Hyvong6666

Chưa được xác thực
Cầu cho sức khoẻ con được khoẻ mạnh. Cho con có thể tai qua nạn khỏi. Vượt qua được kiếp nạn này. Nam mô a di đà phật. Mong cho mọi người trong gr đều khoẻ mạnh. Nam mô a di đà phật
 

City_danang

Chưa được xác thực
Nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô a di Đà phật
 

mongchua

Chưa được xác thực
cầu mong cho tất cả mọi người trên trái đất này có 1 cuộc sống bình an hp ấm áp đầy tình yêu thương chúc cho những e bé ngoài kia có đc 1 cs bt để không phải lớn lên sa ngã vào những con đường hư hỏng và em chúc tất cả mọi người trong đây luôn tràn đầy có 1 sức khỏe thật tốt để có thể chăm sóc cho các bệnh nhân.
 

Nguyen van thai

Chưa được xác thực
Qua theo dõi các topic tôi thấy đa số các bạn rất hồi hộp, lo lắng khi chờ xét nghiệm. Có nhiều bạn còn đi chùa lạy phật cầu mong bình an. Ngoài ra những bạn nhóm sức sống mới cũng không biết nên làm gì trong lúc này, rất hoang mang và mất phương hướng.

Thế nên tôi lập topic này để tất cả chúng ta cùng cầu nguyện mọi đều tốt đẹp sẽ đến nhé. Đây là một cách để góp phần ổn định tâm lý cho các bạn trong lúc này!

Bạn hãy comment lời cầu nguyện của bạn dưới đây và mong rằng lời cầu đó sẽ thành sự thật! Một người có thể comment cầu nguyện nhiều lần mỗi khi bạn cảm thấy lo lắng, trống rỗng để cảm thấy an tâm hơn! Chúc các bạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fjp59.j.p.pic.centerblog.net%2Fc6gfxfce.gif&hash=587fc02f8457b484705f29207cc1da04

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi193.photobucket.com%2Falbums%2Fz19%2Ftruongthinhclub%2Fimages%2Fphat.gif&hash=9f90b1dfc462b633f5baf5251b4f941a

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi261.photobucket.com%2Falbums%2Fii55%2Ftangtang77%2F25d9e1ee2742a42facafd5be.gif&hash=8267ba9c4547b60917e5f5e068bca4c9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F-DT5ui3bCLhY%2FTtJgbwBkTHI%2FAAAAAAAAGzY%2FWmDI9LUfA-A%2F4c74b3e1_78360f50_65_thumb1.gif%3Fimgmax%3D800&hash=2d10b701f817dcf11a355810b621ec1b

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbachdoncac.files.wordpress.com%2F2013%2F11%2F7q5s8ivd.gif&hash=b70d2d81f96ed1fe98296418ce12681d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdata.inet.vn%2Fuserfiles%2Fimage%2Fvan-han-2015-tu-vi-tuoi-mui-quan-the-am-bo-tat.gif&hash=14782e98faeb0c8768c4ebad7c5a4520
Dạ chào vác sĩ
1 tháng con combi pt benh vien fv âm tính
2 tháng anti hic âm tính
3 tháng test nhanh abon âm tính
4 tháng test nhanh abon âm tính HIV hcv vien gan b viem gan c
Tỉ lệ con thoát khỏi can bệnh này bao nhiêu ạ
Khi có có đủ chịu chứng
Thậm chí phát ban đỏ trước ngực vai lưng ,nhưng chỉ 1 tiếng là hết ngay
 

Solamdo

Chưa được xác thực
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Còn cầu xin phật tổ, con cầu xin quan âm bồ tát, con cầu xin tất cả các vị thần linh, hãy phù hộ cho con không bao giờ bị HIV, kết quả xét nghiệm HIV của con luôn âm tính <1. Kết quả xét nghiệm 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10năm, 100năm luôn âm tính <1.
Con sẽ không bao giờ quên ơn phật tổ, bồ tát và các vị thần linh đâu ạ.
Con sẽ làm thiện nguyện cả đời ngay khi con có thời gian tham gia.
Nam mô a di đà phật.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật.
 

Ngô Minh Dũng

Đã được xác thực
Con nguyện nam mô a di đà phật, nam mô bổn thích ca mâu ni phật !
Con tự cảm thấy hổ thẹn vì phải cầu xin hồng phúc từ người từ cha mẹ từ những bề trên tôn kính !
Con yếu đuối và ngu dại làm ra những chuyện đáng hổ thẹn với gia đình với bản thân để rồi mang ưu tư u sầu.
Con chỉ xin nguyện cầu được một cơ hội làm lại cuộc đời, giờ mới ngộ ra rằng không có gì quý hơn là mình khỏe mạnh và bình an.
Xin người những đấng trên cao ban tặng cho con 1 cơ hội.
Con sẽ sống khác !
Con yêu cha mẹ và con mong rằng họ sẽ không phải đau khổ vì những lỗi lầm của con.
 

Ttt231

Chưa được xác thực
Nam mô a di đà phật. Cầu cho mọi người đều tai qua nan khỏi.
 

Black Cherry

Đã được xác thực
Con chỉ cầu mong không bao giờ bị hay tái phát bệnh tình dục và HIV nữa, luôn có nhiều sức khỏe để ở bên gia đình, ba mẹ và chị luôn sống lâu vui vẻ và hạnh phúc bên nhau
 

Binh an 123

Đã được xác thực
Con cầu xin trời phật tổ tiên phù hộ cho con thoát khỏi kiếp nạn này.nam mô a di đà phật
 
Top