Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Sử dụng chung cây nặn mụn của người bị nhiễm HIV

    Con chào bác sĩ Bình...con năm nay 17 tuổi...làm nghề phụ xe khách...con sợ mình bị lây bệnh và con Lo không dám đi xét nghiệm vì nếu có chuyện gì con không biết phải làm sao...nguy cơ của con là sử dụng chung cây nặn mụn của người bị nhiễm HIV...hôm đó rảnh rổi không có chuyện gì mới mượn cây...
Top